Alger i dieseltanken.

Den bistra verkligheten är att det finns två kategorier av dieselbåtar:
De som har alger i tanken och de som kommer att få det.

I åtgärdande och/eller förebyggande syfte borde ALLA dieseldrivna båtar förses med en så kallad algmagnet.

Jag tillhandahåller algmagneten De-Bug™.
Min egen båt var en flytande algodling men efter att ha installerat De-Bug™ blev det en som ny båt.
Läs mer om De-Bug™ på De-Bug.se