Plast.

Här begränsar jag mig till grundkörningar, motorbäddar och bogpropellrar.